دوک

Paper Conesبه عنوان يکي از ابزارهای مهم صنايع نساجی برای نخستين بار توسط شرکت پارس دوک در ايران توليد گرديد و اينک با پشتوانه سالها تجربه با کيفيت عالی در اختيار مصرف کنندگان محترم در سراسر جهان قرار ميگرد.
بیشتر بخوانید

محافظ لبه پارس

Pars Edgeبرای اولين بار در ايران به عنوان جايگزين مناسبی برای بسته بندی به شيوه کنونی، محافظت عمومی از محصول، محافظت به هنگام انبارداری و نيز به هنگام حمل و نقل با هزينه کمتر و تکنولوژی پيشرقته تر توسط شرکت پارس دوک معرفی گرديده است.
بیشتر بخوانید

ورق مقوا

اين محصول نيز که کاربردهای گوناگونی در بسياری از صنايع از قبيل نساجی، بسته بندی و ... دارد از ديگر توليدات شرکت پارس دوک ميباشد.
بیشتر بخوانید

top left logo