محافظ لبه پارس

Pars Edge اين محصول به عنوان انتخاب مناسبی در جهت محافظت، انبارداری و حمل و نقل بسياری از محصولات مورد توجه قرار گرفته است. شرکت پارس دوک، گستره وسيعی از اين محصول را تحت نام تجاری محافظ لبه پارس جهت مصارف گوناگون و برحسب نياز مشتريان تهيه کرده است.محافظ لبه پارس برای اولين بار در ايران به عنوان جايگزين مناسبی برای بسته بندی به شيوه کنونی، محافظت عمومی از محصول، محافظت به هنگام انبارداری و نيز به هنگام حمل و نقل با هزينه کمتر و تکنولوژی پيشرقته تر توسط شرکت پارس دوک معرفی گرديده است.

مزایای محافظ لبه پارس

100% قابل بازیافت 1 - محافظت کامل از محصول
2 - جايگزين مناسبی برای شيوه های پر هزينه بسته بندی
3 - قابل بازگشت به طبيعت و محافظ محيط زيست

کاربردهای محافظ لبه پارس

شما ميتوانيد محافظ لبه پارس مورد نياز خود را جهت محافظت گوشه، سطوح عمودي، سطوح مدور و کل چارچوب محصول خود از ميان گزينه هاي گوناگون موجود انتخاب نماييد. محافظ لبه پارس همچنين با تقويت جداره داخلي کارتونها موجب بهبود بسته بندي و انبارداري میگردد.
محافظ لبه پارس در بسته بندی و حمل و نقل کليه محصولاتی مانند انواع لوازم خانگی، سنگهای ساختمانی، بسته های مواد شيميايي و ... که روی پالت قرار ميگيرند محافظت کرده و همچنين از ليز خوردن آنها جلوگيري می نمايد.
محافظ لبه پارس از لبه محصولاتی مانند ورقهای يونوليت، نئوپان، جامهای شيشه و ... در مقابل خسارات ناشي از بستن آن با تسمه يا طناب و به هنگام حمل و نقل محافظت مينمايد .

محافظ لبه پارس

Edge Board
A mm
B mm
C mm
D mm
Optimal
Lenght
25
45
2-3-4-5
35
35
40
40
45
45
50
50
50
70
2-3-4-5-6-7
60
60
80
80
3-4-5-6-7
100
100

محافظ لبه دوار پارس

Wrap-Around EdgeBorad
A mm
 
B mm
C mm
D mm
50
Optimal Lenght
800-4000
See The Size Of Edge Boards
See The Size Of Edge Boards
3

محافظ لبه U شکل پارس

U-Profile Edge Boards A mm B mm C1 mm C2 mm D mm
Optimal
Lenght
25-75 20-100 20-100 2-5

محافظ لبه چهارچوب پارس

Frame Edge Board A mm B mm C mm D mm
Optimal
Lenght
See The Size Of Edge Boards See The Size Of Edge Boards 2-3-4-5
top left logo