مقوای پارس

محصولی است که سالها توسط شرکت پارس دوک توليد میگردد و به عنوان يکي از مواد اوليه در بسياری از صنايع مورد توجه قرار گرفته است. اين مقوا بر اساس سفارش مشتری در ابعاد و اندازه های گوناگون توليد ميگردد.

کاربردهای مقوای پارس

مقوای پارس در صنايعی چون چاپ و تکميل پارچه، بسته بندی، چاپ و صحافی کتاب، توليد لوازم التحرير و لوازم اداری و .......... بصورت گسترده به کار برده ميشود.

لوازم اداری
صنعت نساجی و پارچه
صنعت بسته بندی
صنعت چاپ و صحافی
لوازم اداری
بسته بندی پارچه
صنعت بسته بندی
صنعت چاپ و صحافی
top left logo